מורפיוס

קורונזון

קטע יפה מהסיפור A Hope in Hell, מתוך הכרך Preludes & Nocturnes בסדרת The Sandman של ניל גיימן:

רקע: מורפיוס (הלוא הוא דרים, הסאנדמאן, אל החלומות) מגיע לגיהנום בשביל לקחת את הקסדה שלו, ומגלה ששד בשם קורונזון לקח אותה. היות שהשד רכש את הקסדה ממישהו אחר, היא שייכת לו באופן חוקי, ולכן מורפיוס לא יכול לקחת לו אותה סתם כך. השד מציע למורפיוס להתערב על הקסדה בסוג של משחק מילים…

Choronzon: I am a dire wolf, prey-stalking, lethal prowler
Morpheus: I am a hunter, horse-mounted, wolf-stabbing
Choronzon: I am a horsefly, horse-stinging, hunter-throwing
Morpheus: I am a spider, fly-consuming, eight legged
Choronzon: I am a snake, spider-devouring, posion-toothed
Morpheus: I am an ox, snake-crushing, heavy footed
Choronzon: I am an anthrax, butcher bacterium, warm-life destroying

בשלב הזה מורפיוס מבין את הכיוון הכללי ואת השיטה של קורונזון, ולכן מנסה משהו אחר…

Morpheus: I am a world, space-floating, life nurturing
Choronzon: I am a nova, all-exploding, planet-cremating
Morpheus: I am the Universe – all things encompassing, all life embracing
Choronzon: I am Anti-Life, the Beast of Judgement, I am the dark at the end of everything, the end of universes, gods, worlds – of everything. And what will you be then, Dreamlord?

Morpheus: I am Hope

איזה גבר.